3.02 מנעול דלת אקוסטית ECO GBS 81 Backset 100 הורד תמונה