1266 משקוף אוטם - אטימה כפולה, מגרעת דו צדדית ושן הפרדה הורד תמונה