1204 משקוף אוטם - אטימה כפולה + שן הפרדה הורד תמונה