1363 משקוף אוטם מגרעת דו צדדית ושן הפרדה הורד תמונה