1303 משקוף אוטם מגרעת דו צדדית ושן הפרדה הורד תמונה