2503-2 ארון חשמל או הידרנט דו כנפי הורד תמונה

משקוף פלדה עובי 1.5 ממ  או 2 ממ לבחירה
כנף הדלת פח בעובי 1.2 ממ, כנף חד קרומית
צירים נסתרים
מנעול ואמצעי נעילה על פי מבחר הפרזול המתואר בפרק הפרזול