2612-2 דלת חדר טרנספורמציה (טרפו) הורד תמונה

מאושרת על ידי חברת חשמל ומכון התקנים
משקוף פלדה עובי 1.5 ממ
מעטה כנף פלדה בעובי 1.5 ממ
ציר פייפ - מפלב"ם
ידיות, מנעול, חתכי תריסי איוורור, ושאר מרכיבי הדלת מיוצרים על פי מפרט חברת חשמל ונבדקו על ידי מכון התקנים להתאמת הדלת לדרישות המפרט