31-2050 צינור איוורור למרחב מוגן דירתי הורד תמונה

צינור לפתחי איוורור לקיר חיצוני במרחבים מוגנים