31-1020 צינור איוורור למרחב מוגן דירתי הורד תמונה

צינור לפתחי איוורור לקיר פנימי במרחבים מוגנים