2900-2 חלון הדף דו כנפי למרחב מוגן דירתי הורד תמונה

חלון צירי סובב לממ"ד על פי מפרט פיקוד העורף ובפיקוח מכון התקנים
מידות פתח אור נטו 100x100 ס"מ, 80x80 ס"מ, 80x100 ס"מ, על פי דרישות לקוח