3401-1 דלת תא אסירים הורד תמונה

דלת מותאמת לדרישות התקן האמריקאי - ASTM לעמידות בפני נסיונות פריצה והימלטות
מנעול הדלת ומחזיר השמן מותקנים באופן סמוי ללא אפשרות גישה מתוך התא
אפשרות לחלון הצצה, סורג או אשנב אזיקה על פי דרישה
עמידות הדלת לעומסים נבדקה בבדיקות אנליזה ממוחשבת