3202-1 דלת פריצה קרה 5 דקות הורד תמונה

דלת מחוזקת  מיוצרת על פי דרישות מחלקת הבטחון של משרד החוץ
חיזוקים פנימיים להקשחת הדלת
צירי פרפר המיועדים לשאת את משקל הדלת
מנעול רב בריחי