7.03 ציר רינגל ספר, נירוסטה, עובי McKinney 4.5 x 4 הורד תמונה