7.02 ציר רינגל ספר, נירוסטה, עובי Swing clear 4.5 x 4 הורד תמונה