7.01 ציר רינגל ספר, נירוסטה, עובי 4mm 4" X 4.5 הורד תמונה