6.03 חלון מלבני 800x 200 מ”מ - ומסגרת לחלון הורד תמונה