6.02 חלון מלבני 600x 400 מ”מ - ומסגרת לחלון הורד תמונה