3.10 מנעול דלת אש כולל חיווי ABLOY EL 560 הורד תמונה