2503-2 ארון חשמל או הידרנט דו כנפי מידע נוסף
2504-2 ארון מערכות דו כנפי, דו קרומי, ציר נסתר מידע נוסף