2308-1 דלת חסינת רעש (אקוסטית) חד כנפית, 38DB מידע נוסף
2308-2 דלת חסינת רעש (אקוסטית) דו כנפית, 38DB מידע נוסף
2309-1 דלת חסינת אש אקוסטית, חד כנפית, 38DB מידע נוסף
2309-2 דלת חסינת אש אקוסטית, דו כנפית, 38DB מידע נוסף