2202-1 דלת חסינת אש, חד כנפית, מובלטת שוליים מידע נוסף
2202-2 דלת חסינת אש, דו כנפית, מובלטת שוליים מידע נוסף
2206-1 דלת אש פרזול UL רגילה או מבוקרת, חד כנפית, נטולת שוליים מידע נוסף
2206-2 דלת אש פרזול UL רגילה או מבוקרת, דו כנפית, נטולת שוליים מידע נוסף
2207-1 דלת אש מבוקרת למחצה או מבוקרת במלואה, חד כנפית, נטולת שוליים מידע נוסף
2207-2 דלת אש מבוקרת למחצה או מבוקרת במלואה, דו כנפית, נטולת שוליים מידע נוסף
2215M דלת חסינת אש, חד כנפית, נטולת שוליים, מעובת דופן מידע נוסף
2215-2 דלת חסינת אש, דו כנפית, נטולת שוליים מידע נוסף
2215-1 דלת חסינת אש, חד כנפית, נטולת שוליים מידע נוסף