8.01 אטם עבה למשקוף לחוץ מידע נוסף
8.02 אטם צר למשקוף לחוץ מידע נוסף
8.03 אטם דלת אקוסטית מידע נוסף
8.04 אטם לדלתות שערים מידע נוסף
8.05 אטם לדלתות ממ”ד מידע נוסף