7.01 ציר רינגל ספר, נירוסטה, עובי 4mm 4" X 4.5 מידע נוסף
7.02 ציר רינגל ספר, נירוסטה, עובי Swing clear 4.5 x 4 מידע נוסף
7.03 ציר רינגל ספר, נירוסטה, עובי McKinney 4.5 x 4 מידע נוסף
7.04 ציר פייפ דלתות ממד מידע נוסף
7.05 ציר לשערים CRN2A - ISOTEK מידע נוסף