2101-1 דלת פלדה חד כנפית, מובלטת שוליים מידע נוסף
2101-2 דלת פלדה דו כנפית, מובלטת שוליים מידע נוסף
2104-1 דלת פלדה חד כנפית, נטולת שוליים מידע נוסף
2104-2 דלת פלדה דו כנפית, נטולת שוליים מידע נוסף
2401-1 דלת פלדה חד כנפית כוללת תריסי איוורור נטולת שוליים מידע נוסף
2401-2 דלת פלדה דו כנפית כוללת תריסי איוורור נטולת שוליים מידע נוסף
2405-1 דלת פלדה, חד כנפית מבודדת מידע נוסף
2406-1 דלת פלדה, כניסה לכיתה מידע נוסף
2407-1 דלת פלדה, כניסה לדירה מידע נוסף
2408-1 דלת פלדה, כניסה לדירה מידע נוסף
2212-2 דלת פלדה כפולת מוצא מידע נוסף