4001-3 שער מניפה (הרמוניקה) תלת כנפי צירי 2+1 מידע נוסף
4002-2 שער מניפה (הרמוניקה) רב כנפי 2+2 , כולל חלונות מידע נוסף
4003-4 שער מניפה (הרמוניקה) רב כנפי 2+2 מידע נוסף
4004-8 שער מניפה (הרמוניקה) רב כנפי 4+4 מידע נוסף
4308-8 שער מניפה (הרמוניקה) רב כנפי 4+4 נגרר מידע נוסף