1100 משקוף עיוור מידע נוסף
1300 משקוף עיוור עם שן הפרדה מידע נוסף
1304 משקוף עיוור - חובק מידע נוסף
1140 משקוף עיוור - חובק מידע נוסף