1101 משקוף רגיל מגרעת בודדת מידע נוסף
1301 משקוף + שן הפרדה מידע נוסף
1102 משקוף מגרעת כפולה מידע נוסף
1302 משקוף - מגרעת דו צדדית מידע נוסף