3201-1 דלת פריצה קרה 15 דקות מידע נוסף
3202-1 דלת פריצה קרה 5 דקות מידע נוסף
3401-1 דלת תא אסירים מידע נוסף
3402-1 דלת לתא אסירים מידע נוסף